Vår profil

Handu AB har bedrivit verksamhet på såväl den svenska som den internationella marknaden sedan år 1995. Ledstjärnorna i vårt arbete är saklighet och opartiskhet. Relationen mellan oss och dig som kund eller samarbetspartner präglas av engagemang, humanitet och etik.

Handu AB arbetar både med hela uppdrag, det vill säga hela projektledningsansvaret från start till leverans av resultat. Eller delar av uppdrag där arbetsmomenten fördelas mellan uppdragsgivaren och Handu AB, enligt överenskommelse.

Med åren har en gedigen specialkunskap inom funktionshinderområdet byggts upp. Därför kan vi erbjuda, utöver traditionella utredningar, slutsatser och konsekvensanalyser avseende effekter för personer med funktionsnedsättningar.

 


Handu AB  |  info@handu.se

Kommentarer inaktiverade.