Våra metoder

Våra metoder – din lösning

Nästa steg är att välja arbets-
metod och det är många frågor som måste besvaras. Är det en kvalitativ eller en kvantitativ utgångspunkt som lämpar sig bäst för ditt uppdrag? Ska vi utföra djup-
intervjuer eller är fokus-grupper ett bättre alternativ? Löser vi ditt uppdrag genom att personligen träffa respondenten, eller är telefon den bästa vägen? Fungerar brev bättre än mail i just ditt fall – eller är det tvärt om?

Alla som kommer till oss har olika förutsättningar. Någon vill att vi tar hand om hela projektet, en annan att vi tar hand om några utvalda specifika delar. En tredje vill göra allt praktiskt själv, men behöver ett bollplank. Det är så här vi tycker om att jobba.
Det kostar ingenting att träffa oss för en konsultation. Då går vi igenom dina och våra förutsättningar och ser hur vi kan mötas – Vi är övertygade om att vi kan det.

 


Handu AB  |  info@handu.se

Kommentarer inaktiverade.