Handus själ

Vi heter Handu och är ett utredningsinstitut sedan 1995. Vi startades av tre handikapps-
organisationer där vi fått vår specialkompetens inom funktionshinderfrågor.
I Sverige är vi duktiga på att göra undersökningar. Vi tror oss veta varför människor gör på ett visst sätt, hur många gånger de gör det och hur ofta de tänker göra det i framtiden. Ofta handlar undersökningar om den stora massan. Vårt perspektiv är lite annorlunda. Vi strävar efter att sätta den ensklda individen i centrum.
Vi vill, och har lärt oss tekniken att anpassa oss. Att i det stora urvalet leta efter den lilla människan. Att hitta den det stora research-bolaget inte lyssnar till. Den det sällan fokuseras på eftersom undersökaren inte vet hur man når henne. Hon är en del av den grupp som diskret sopas undan, under rubriken ”bortfall”. Allt vårt arbete utgår från jämlikhet och att alla individer har full delaktighet. Det är en del av vår affärsidé – att respekten för människors lika värde kommer till uttryck genom en ständigt pågående anpassning av miljöer och processer till individers skilda förutsättningar.

Bland Handus kunder finns många myndigheter, statliga verk, organisationer och studie-förbund, men filosofin, tänkandet och arbetssättet går också att föra över till andra verksamheter. Det är idag allt fler företag som anlitar oss för att de vill lära känna och förstå alla sina kunder – befintliga och nya – lite djupare.

 


Handu AB  |  info@handu.se

Kommentarer inaktiverade.