Välkommen till Handu AB

20-1

Vi genomför utredningar, utvärderingar och marknadsundersökningar med professionell kompetens.

Utredningsinstitutet Handu ABs affärsidé är att bidra till utvcklingen av ett samhälle där respekten för människors lika värde kommer till uttryck genom en ständigt pågående anpassning av miljöer och processer till individers skilda förutsättningar. Detta sker genom utredningar och analyser med specialkunskaper om personer med funktionsnedsättning.

 

 

 

 

 


 Handu AB  |  Alströmmergatan 39  |  112 98 Stockholm  |  Tel. 08-505 805 71  |  info@handu.se

Kommentarer inaktiverade.